GENEL MUHASEBE VE FİNANS, SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA,PROJELERİYLE GOSYS;

Ne yapar?

İşletmenin bünyesinde yer alan muhasebe ve finans birimine ilişkin, gelecekte mali yükümlülüklere dair zorluklara düşmesini önleyici bir sistem kurar. Bu sistem ışığında, işletme içi süreç sorumlularının ve çalışanlarının doğru konumlanmasını sağlar.

Ne için yapar?

İç kaynaklı muhasebe ve finans birimine ait sistemin, firmaya mali zorluklara sebep olmayacak bir şekilde çalışabilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

muhasebe ve finans bağlamında eksiksiz ve sorunsuz bir sistem oluşumu, iyi oturmuş bir dijital nuhasebe-finans sistemi, bu projenin başlıca çıktılarıdır.

Proje algoritması