HİZMET SEKTÖRÜ YÖNLENDİRMEYE HAZIRLIK SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin hizmetini tamamlamış olduğu hizmet envanterinin stoklama sürecini, ve yönlendirme planını, doğru kurgulayan çözümleri oluşturan bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin hizmet çıktı envanterini ve bu envanteri yönlendirme sürecini oluşturmak veya var olan sürecinin iyileştirmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmenin hizmet çıktı envanterini ve bu envanteri doğru yönlendirme planını, kusursuz bir şekilde gerçekleştirmiş olması, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması