ÜRETİM GİRDİ HAZIRLAMA SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmede üretimi teşkil eden girdilerin , üretim hızına ve prosesin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde giriş yapabilmesini sağlayan çözüm projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Hammadde-yarımamül girdilerinin üretime katılma biçimini optimize etmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Üretim girdilerinin, üretim hattını doğru besleyen az stok yapmayı sağlayan modeller üretmek, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması