AİLE İŞLETMELERİ / İŞLETME EVİLİKLERİ, OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA GOSYS;

Ne yapar?

Aile işletmeleri veya işletme evliliği bağlamında, kurumsal yapının kalıcı hale gelmesine yönelik, yazılı kültürü merkezine alan, etkili ve kalıcı bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Aile veya ortaklık kültürünün kurumsal bir yapıya kavuşması için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Kavram kargaşasının yaşanmadığı, bütün süreçlerin ahenkle çalıştığı, kurumsal bir aile şirketi veya ortaklık yapısı, bu projenin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması