HİZMET SEKTÖRÜ GERÇEKLEŞTİRME SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, hizmet hatlarında kullanılacak operasyonel süreçlerin tasarlanıp, uygulanmasına yönelik çözümler üreten sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Hizmet süreçlerinin gerçekleştirilmesini gerektiren operasyonların doğru seçilmesini sağlamak veya iyileştirmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Operasyonel anlamda doğru metotların seçildiği, verimli ve optimal maliyetlerin elde edildiği hizmet modeli bu sürecin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması