ÜRÜN-HİZMET MALİYET ANALİZLERİ, SÜREÇ OLUŞTURMA VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA GOSYS;

Ne yapar?

İşletme ürünleri , hizmetleri veya süreçlerine ait detaylı maliyetlerin analizlerini içeren, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin ürün veya hizmetlerine ait, gerçek maliyetlerinin bilinmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmede bütün ürün veya hizmetlerin, detaylı maliyetlerinin kolay ve anlaşılır formatlarla yönetime gösterilebilir hale gelmesi, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması