1. Veri Sorumlusu

GoSYS Proje, Danışmanlık, Mentorluk ve Koçluk Çözümleri olarak, kişisel verilerinizi koruma altına alıyoruz. Veri sorumlusu olarak, veri işleme süreçlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Web sitemiz üzerinden toplanan kişisel veriler şunları içerebilir:

 • Ad, soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Şirket bilgileri
 • Kullanıcı davranışları ve tercihlerine ilişkin bilgiler

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek
 • İletişim kurmak ve destek sağlamak
 • Müşteri memnuniyeti analizleri yapmak
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılabilir:

 • Yasal zorunluluklar
 • Hizmet sağlayıcılarla iş birliği
 • İştirakler ve iş ortakları

5. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerindeki formlar, çerezler, iletişim kanalları ve doğrudan paylaşımlarınız yoluyla toplanmaktadır.

6. Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Bu nedenle, verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

7. Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenmişse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İşlemenin kanuna aykırı olması halinde zararın giderilmesini talep etme

8. İletişim

Herhangi bir sorunuz veya talebiniz için bizimle info@gosys.com.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.